Inredningskoncept för företag

 

House By Stark AB med kontor i Linköping skapar inredningskoncept för din organisation som reflekterar dina värderingar, din vision och ditt varumärkeslöfte. Varumärke är samma sak som förtroendekapital: allt du gör synligt höjer eller sänker ditt förtroende.

 
 

Vad ingår i ett koncept?  

  • Färgsättning  

  • Materialval  

  • Möbelval  

  • Utveckling av skräddarsydda möbler

  • Ritning på berörda lokaler  

  • Förslag på belysning  

  • Projektledning  

  • Möjlighet att replikera konceptet på andra platser 

 

 

Receptionskoncept

 

House By Stark tillser att receptionen matchar just ditt varumärke och bygger förtroende bland dina kunder. Jag tillser också att receptionsinredningen lierar med dina övriga kontaktytor gentemot kund såsom hemsida, broschyrer och produkter.   

 
 

 

Kontorskoncept

 

House By Stark utvecklar kontorskoncept baserat på kundens varumärke och värderingar. Inredningen tar avstamp i modern forskning kring vad som skapar välmående, effektivitet och kreativitet.  

 
 

 

Koncept för co-workingspace 

 

House By Stark utvecklar koncept för co-workingspaces där värderingar och varumärke lyfts fram. Inredningen tar avstamp i modern forskning kring vad som skapar välmående, effektivitet och kreativitet.  

 
 

 

Gymkoncept  

 

House By Stark utvecklar inspirerande gymkoncept för företag som gör att medarbetarna faktiskt går dit och tränar. I ett gymkoncept ingår även omklädningsrum, massagerum med mera beroende på behovet.