Väderstad Components Överum

Efter ett års jobb med materialval, kulörer, ljussättning, möbler, textilier och inredningsdetaljer samt projektledning invigdes i maj de nya lokalerna på 600 kvadratmeter på Väderstad Components i Överum. Väderstad Components ingår i Väderstad AB Group. 50 medarbetare och 40 robotar försörjer hela gruppen med slitdelar.

Inredningen i Överum tar avstamp i koncernens vision, varumärkesplattform och värderingar. Väderstad Groups vision är att bli är världens ledande partner för enastående uppkomst. Hur tar det sig i uttryck i inredningen? Färgsättningen hämtad direkt från vältet, det vill säga enastående uppkomst. Toner i beige, greige, brun och grönt samsas och skapar en harmonisk helhet som välkomnar och får medarbetare att koppla av och stressa ner.

Varumärkets hörnstenar är partnerskap, det vill säga goda relationer, och svensk kvalitet. Hur tar det sig i uttryck i inredningen? Ljust trä och svensk design för känslan av svensk kvalitet. Partnerskap och goda relationer skapas i bra samtalsmiljöer. Feng Shui, ljuddämpning och mjukt formspråk uttrycker just detta.

Värdeorden innovativ och tillgänglig speglas i en smart växtvägg och smart incheckning. Vi valde en låg och liten disk för att visa tillgänglighet och inkluderande.