Policy

PERSONUPPGIFTER

Företaget sparar kundens personuppgifter (ex. namn, postadress och mejladress) under obegränsad tid. Dessa personuppgifter används av företaget till att kontakta kunden och kommer inte lämnas ut till tredje part. Kunden kan när som helst begära att få se vilka personuppgifter som finns sparade samt begära att få dessa rättade – eller raderade så att företaget inte längre har tillgång till dem, utöver de uppgifter företaget enligt bokföringslag måste spara.