Allt kommunicerar

Jag fick frågan “Vad älskade du att leka med som liten?” och svarade direkt “Möblera om”. Men då är det som du ska jobba med, fick jag till svar. Och så blev det. Efter fem år inom kommunikation blev jag inredare och har i dag lagt ihop min passion med min erfarenhet. Mitt mål är att hjälpa företagare att se ut som sin vision, sina värderingar och sitt varumärke för att öka företagets attraktionskraft för både medarbetare och kunder. Jag skapar och utvecklar koncept för reception, företagsgym, kontor och co-workingspaces.

DINA TRE LEDSTJÄRNOR ÖVERSÄTTER JAG TILL ETT INREDNINGSKONCEPT

1) Företagets vision kommunicerar det framtida drömläget för företaget
2) Företags värderingar säger vad företaget vill stå för
3) Organisationens varumärke berättar vad som attraherar köpare och driver affären framåt

Med mitt inredningskoncept kan medarbetarna börja leva varumärket inifrån. Dessutom känner kunderna starkare förtroende när de ser och upplever att alla kontaktytor såsom hemsida, broschyrer och produkter hänger ihop och är genomtänkta. Allt kommunicerar.

 

Hur ser processen ut?

 

1. Kartläggning

Jag kartlägger vision, mission, värderingar och vad som driver köp. Jag frågar även personalen vad som är bra och vad som kan bli bättre.

2. Moodboard

Moodboarden sätter känslan för färg och form, träslag och sten och baseras på en analys av företagets hörnstenar såsom värderingar, vision och varumärke. Moodboarden presenteras för dig som kund och lägger grunden för det kommande inredningskonceptet.

3. Konkret inredningskoncept

Konceptet innehåller förslag på färgsättning, möbler, belysning, textilier och mattor plus specialdesignade/byggda möbler.

4. Implementering

Inredningskonceptet implementeras med hjälp av mig.

 

 
 

Referenser


Receptionskoncept för Väderstad Group, Väderstad

“Linnéa fick i uppdrag att utforma receptionskoncept och besöksupplevelse hos Väderstad Group. Som ett första steg implementerades konceptet på Väderstad Components i Överum. Lösningen skulle genom såväl design som funktion genomsyras av, och hänga ihop med, företagets övergripande globala varumärkespolicy. Linnéa tog sig an uppdraget med energi, kreativitet och beslutsamhet för att hitta färger, former och funktionalitet som skulle andas det nya, välkomnande och kommunikativa Väderstad.
Hon fungerade som projektledare i sin roll och tog arbetet från ax till limpa med flertalet avstämningsmöten med berörda för att förankra sina idéer och sitt tänk. Resultatet av Linnéas insats blev ett helt nytt välkomnande för företaget och dess besökare som verkligen andas den känsla som vi vill att varumärket ska kännetecknas av. Nu kan vi bygga vidare på arbetet som är gjort och Linnéa kan förhoppningsvis ta sig an flera andra ytor i hela vår globala verksamhet som är så viktiga för såväl ett första som ett bestående intryck av vad vi står för.”

– Tommy Svensson, global marknadschef Väderstad Group

Flexikontor för Vreta Kluster, Linköping

“Vreta Kluster AB skulle inreda ett så kallat flexikontor där flera personer ska kunna arbeta samtidigt. Kontoret skulle kännas nytt, fräscht och innovativt. Linnéa fick i uppdrag att presentera förslag utifrån Vreta Klusters innovativa plattform för de gröna näringarna. Hon presenterade ett allomfattande förslag som låg inom ramen för den givna budgeten. Efter att beslut tagits att anta förslaget, var Linnéa projektledare och hade alla kontakter med leverantörer och hantverkare. Hon säkerställde att allt blev enligt beslutet. Resultatet blev strålande och Linnéas sätt att arbeta uppfattas som mycket professionellt. Jag kan starkt rekommendera företag att anlita henne som inredare. Hennes sätt att arbeta med helheten gör att man känner sig trygg som kund.”

– Lena Philipson, tillfällig verksamhetschef och styrelseledamot på Vreta Kluster

Föreläsning om inredning och kommunikation, Tranås

“Linnéa gjorde en presentation hos Rotary Tranås Sommenbygden om hur viktig kopplingen är mellan företagets kommunikation, vision och inredning. Hon löste uppdraget fantastiskt. Det är lätt att förstå vad hon brinner för och varför. Hennes budskap och vision är mycket enkelt att följa och jag blev mycket inspirerad. Jag har lyssnat på Linnéa i flera sammanhang och har haft nöje att följa henne under en tid. Jag är grymt imponerad av hennes vision, drivkraft, kreativitet, nytänk och mod. Linnéa kommer visa oss vägen! När det är dags att designa/bygga om på företaget nästa gång kommer jag bjuda hit henne för att ‘brainstorma’.”

– Irina Kvarnström, International Product Manager at BOSCH Thermoteknik

Kontors- och receptionskoncept Väderstad Components, Överum 

“Väderstad Components AB i Överum har genomfört en betydande ombyggnad och utökning av kontor, konferensrum och personalutrymmen. Vi ser ett stort värde i att arbeta i en trevlig miljö som gärna knyter an till vår bransch. För att få en bra lösning på detta gick uppdraget till House By Stark, Linnéa Stark. Vi hade under hela processen ett mycket bra samarbete och jag sätter stort värde på Linnéas förmåga att lyssna av och återkomma med olika alternativa lösningar. Alla förslag redovisades tydligt med utseende, funktion och kostnad. Uppdraget har innefattat både design och funktion. Vi har också haft Linnéas hjälp med att ta in offerter, orderlägga och att bevaka leveranser och utlovad kvalité. Resultatet av Linnéas uppdrag har blivit mycket bra, ett designat utförande utöver det vanliga som har skapat en känsla av kreativitet samtidigt som man känner trivsel och harmoni i lokalerna. Linnéa har också genomgående lyckats knyta an designen till vår bransch.”

– Dan Somlin, Managing Director Väderstad Components AB, Överum

Föreläsning för deltagare på starta eget-kurs, linköping

“Linnéas uppdrag var att berätta om sina företagsresor som kommunikatör i Väderstad Verken AB och som designer. Hon tog sig an uppdraget på ett positivt och välkomnande sätt. Linnéa utstrålar profession och målmedvetenhet. Deltagarna i kursen upplevde Linnéas framträdande som givande och lärorikt. Många givande diskussioner om företagandets villkor. Jag skulle absolut rekommendera Linnéa! Hon är generös och delar gärna med sig av sina erfarenheter i företagarvärlden.”

– Lars Ståhlberg, Vstad Konsult AB, Skänninge

 

UPPDATERING AV EXISTERANDE KONTORSMILJÖ, VÄDERSTAD AB I LINKÖPING

Linnéa fick i uppdrag att utforma en väl anpassad kontorsmiljö för 30st ingenjörer.

Uppdraget innebar att skapa harmonisk och en innovativ arbetsplats så att det främjar kreativitet på bästa möjliga sätt.Linnéa fick agera som projektledare där hon tog fram ett koncept som innehöll förslag på textilier, växter samt designade tavlor.

Resultatet uppskattades av våra medarbetare då hon lyckades att skapa en härlig arbetsmiljö.  Jag kan starkt rekommendera Linnéa till andra företag som vill anlita henne som inredare då hon arbetade väldigt kreativt och professionellt.”

Magnus Karlsson, Design Manager Electronics, Väderstad AB